About

TENTANG KAMI

Nadi Quranic Learning Centre (NQLC) Brunei adalah pusat pengajian pertama di Negara Brunei Darussalam yang mengajar al-Quran dengan menggunakan kaedah mudah belajar. Ini merupakan salah satu inisiatif bagi menyahut titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah yang berhasrat & berusaha rakyatnya pandai membaca al-Quran dan beruaha menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai Negara Zikir.

Mula beroperasi pada bulan Jun 2016. Kini mempunyai seramai 12 orang guru lepasan Kolej Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPUSB), Universiti Sultan Syarif Ali (UNISSA), dan universiti-universiti dari luar negara seperti Mesir dan Jordan. Semua guru NQLC memiliki tauliah mengajar daripada Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB).

OUR PROGRAMME

Kelas yang ditawarkan sesuai untuk hampir semua peringkat umur khususnya 7 tahun hingga 70 tahun.
KELAS TAHMID ASAS

Adalah kelas belajar mengaji asas atau dengan kata lain, kelas mempelajari sebutan huruf hijaiyyah menggunakan TEKNIK NEURO NADI AL BAGHDADI

KELAS TAJWID ASAS (DEWASA)

Adalah menumpukan kepada pengenalan asas bacaan dan asas hukum tajwid secara ringkas dan mudah dengan menjauhkan para pelajar daripada menghafal teori tajwid yang agak kompleks.

KELAS HAFAZAN

Program Hafazan Neuro Nadi adalah merupakan satu program Hafazan al-Quran yang menggunakan pendekatan berasaskan Neurofisiologi.

KELAS TALAQQI

Adalah kelas dimana Ustaz / Ustazah membaca dan pelajar mengikuti bacaan Ustaz / Ustazah sekaligus meluruskan bacaan serta Tajwid pelajar.

TESTIMONIALS

Some Golden Words
Teknik Hafalan Mudah

Di sini lebih siuk belajar pasal gurunya selalu memberi motivasi dengan tazkirah terlebih dahulu dan Teknik hafalan jua amat mudah sampai tajwid atu pun guru terangkan sebutan yang lurus

Puan Hjh Ainun
Pertama Kali Khatam

Alhamdulillah ani kali pertama saya khatam al-Quran diumur 40 tahun sejak memeluk Islam

Puan Farah
Bangga Jadi Pelajar Nadi Quranic

Alhamdulillah sampai sudah hajatku kan khatam. Inda sangka sampat jua khatam di umur macam ani. Aku bangga jadi pelajar sini. 3 tahun sudah ku belajar sini. Sinilah yang membawa aku jalan menuju akhirat.

Puan Hjh Sara